Subacromial impingement

Denne tilstanden preges av smerter fortil og på utsiden av skulderen, og har en gradvis debut. Tilstanden oppstår når senene som utgjør den såkalte rotatormansjetten kommer i klem mellom leddhodet på overarmsbeinet og det overliggende kravebeinet og skulderbladet. Over tid vil det utvikles betennelse og rifter i muskulatur og slimposer som oppleves smertefullt, når skulderen tas i bruk, spesielt over skulderhøyde.

For mange vil tilstanden kunne være selvbegrensende, og andre vil ha svært god nytte av kyndig fysioterapi.

For en selektert gruppe, vil plagene være så uttalte at operasjon kan bli aktuelt. Ved en slik operasjon, fjernes deler av skulderbladets anlegg mot skuldermansjetten ved en kikhullsveiledet operasjon. Resultatene ved denne operasjonen er gode.

Rotatorcuffruptur

Ved denne tilstanden tilkommer det en skade av én eller flere av senene som utgjør den såkalte rotatormansjetten i skulderen. Tilstanden kan oppstå akutt i forbindelse med en skade, men i de fleste tilfeller skyldes det en aldersbetinget slitasje av senen.

I tillegg til smerter i skulderen, vil man også kunne oppleve redusert evne til å utføre visse bevegelser i skulderen. Hvor stort funksjonstap man opplever vil henge sammen med størrelsen på skaden.

For mange vil tilstanden være selvbegrensende. For å bedre funksjon kan veiledning fra en fysioterapeut være nyttig.

En akutt skade bør vurderes for tidlig operativ behandling, da resultatene av kirurgi er dårligere hvis senens muskulatur får ligge sammentrukket og ubrukt. For de mer kroniske tilstander, blir det en avveining av funksjonstap og smerter, og om disse oppleves som så uttalte at kirurgi vil kunne avhjelpe. Ved denne operasjonen gjøres kikhullsveiledet repersjon av seneskaden i skulderen. Om det foreligger avvik eller andre forhold som disponerer for tilstanden, vil dette også adresseres.

SLAP-lesjon

Ved denne tilstanden skades en leddleppe som ligger i periferien av leddskålen på skulderbladet. Det finnes ulike typer av denne skaden, og vil i noen tilfeller skyldes repetert overbelastning, eller en akutt skade. De fleste opplever smerter dypt i skulderen, og i mange tilfeller også smerter fra bicepssenens lange hode fortil i skulderen. Noen beskriver også mekaniske knepp i dypet av skulderen.

For dem som ikke blir bra over tid, og som heller ikke har fått tilstrekkelig symptomlindring etter trening med fysioterapeut, vil kirurgi være aktuelt. Ved en kikhullsveiledet operasjon, repareres skaden i leddleppen, samtidig som det lange hodet av biceps også settes av.

Unidireksjonell instabilitet

Ved denne tilstanden er ikke stabiliteten mellom de to komponentene som utgjør skulderleddet tilstrekkelig. Det er vanligst med såkalt fremre instabilitet, hvor skulderen kan tendere til å gå ut av ledd fortil, men også bakre instabilitet og nedoverrettet instabilitet forekommer. De fleste vil oppleve et ubehag i skulderen, ofte når skulderen nærmer seg ytterpunktene av sine utslag.

For dem som ikke har blitt bra av fysioterapi, vil kirurgi kunne bli aktuelt. Det er utviklet ulike teknikker for å stabilisere skulderleddet, og valg av behandling avhenger av hva som er er den underliggende årsaken til at instabiliteten har oppstått.

AC-leddsartrose

Ved denne tilstanden er det oppstått slitasje i leddet mellom skulderbladet og kravebeinet. Man vil da kunne oppleve smerter i fremre del av skulderleddet, og ofte vil det kunne være vanskelig å ligge på siden mot den aktuelle skulderen.

I noen tilfeller vil det oppstå beinpåleringer rundt leddflatene, slik at det kan bidra til å skade de underliggende senene til rotatormansjetten.

For mange kan steroidinjeksjoner virke lindrende, men gir ofte ikke varig bedring og må derfor ofte gjentas. Ved kroniske plager vil en kikhullsoperasjon kunne gi varig symptomlindring.

AC-leddsluksasjon

Ved denne tilstanden foreligger det en skade i leddet mellom skulderbladet og kravebeinet. Det finnes ulike grader, og skyldes som oftest en akutt skade.

Man vil kunne oppleve smerter i fremre del av skulderen, som gjerne forverres når skulderen belastes. Utredningen krever at det tas røntgen med lett belastning av begge skuldre.

Lavgradige skader krever ikke tiltak utover akutt behandling i form av ro, nedkjøling og avlastning i en slynge. I forløpet kan en fysioterapeut være nyttig å konsultere.

Ved høygradig skade, bør kirurgi vurderes, og ved mer kroniske tilstander, vil du kunne bli tilbudt denne operasjonen hos oss.

Suprascapulær nevropati

Ved denne tilstanden kommer nerven som heter nervus suprascpaularis i knip i skulderen. Man vil da oppleve smerter baktil i skulderen, og det kan også oppstå lammelser og svakhet for visse bevegelser i skulderen.

Utredningen krever utredning med MR.

I utgangspunktet vil man forsøke fysioterapiveiledet trening i seks måneder. Hvis vedvarende plaget vil nerven kunne dekomprimeres åpent.

Bicepssenetendinose

Ved denne tilstanden foreligger det en skade i det lange hodet av biceps, som oftest når denne forløper på innsiden av skulderleddet. Kan forekomme isolert, men oftere som ledd i annen samtidig skulderlidelse. Man vil oppleve smerter i fremre del av skulderleddet, og i noen tilfeller ned langs forsiden av overarmen.

For de fleste vil tilstanden være selvbegrensende, men både steroidinjeksjoner og fysioterapi kan forsøkes. Ved manglende bedring, vil en kihullsveiledet operasjon kunne gjøres. Bicepssenen kuttes da, og i en del tilfeller sys den tilbake like under skulderleddet, fortil på overarmen.

Bicepssenesubluksasjon

Ved denne tilstanden tenderer det lange hodet til bicepsmuskelen å dras ut av sin anatomiske posisjon, når skulderen eller muskelen brukes. Dette vil gi smerter fortil i skulderen, og skyldes ofte skade av de strukturene som er ment å stabilisere senen.

Initialt kan fysioterapi forsøkes for å bedre stabiliteten, men i en del tilfeller vil plagene kunne bli kroniske og uttalte, slik at kirurgi blir aktuelt. Det gjøres da en kikhullsveiledet avsetting av senen, som i noen tilfeller festet på nytt utenfor skulderen.

Kalktendinitt

Ved denne tilstanden deponeres det kalk i senen til rotatormansjetten. Som oftest rammes en sene som heter supraspinatus. Dette kan gi en svært smertefull skulder, spesielt når armen føres i en bue ut fra kroppen.

I en del tilfeller vil kalken tilbakedannes av seg selv. I andre tilfeller blir tilstanden kronisk, og man kan da forsøke trykkbølgebehandling, ultralydveiledet tømming ved hjelp av nål, og som siste utvei kikhullsveiledet tømning av kalken.

Adhesiv kapsulitt

Denne tilstanden er også kjent som “frozen shoulder”, og kjennetegnes ved initialt diffuse smerter i skulder, som så erstattes med økende tilstivning for alle bevegelser i skulderen.

Personer med underliggende forstyrrelse i stoffskiftet eller diabetes, er mer utsatt for å utvikle tilstanden.

Tilstanden kan være selvbegrensende, men de fleste vil ha god nytte av aggressiv fysioterapi. Ultralydveiledet steroidinjeksjoner i leddet vil kunne stanse tilstanden tidlig i forløpet. For noen vil skulderen kunne ende opp svært stiv,og en kikhullsveiledet løsning av skulderkapselen kan da utføres.

Alt av fjerning osteostyntesemateriell

Ved bruddskader og ulike planlagte operasjoner kan man ende opp med ulike typer skruer og plater. De fleste av disse skal ikke fjernes. I noen tilfeller kan likevel dette osteosyntesemateriellet gi opphav til lokale plager. I disse tilfeller kan man vurdere å fjerne metallet, selv om det ikke er noen garanti for at plagene vil forsvinne.

Som oftest gir det ingen større funksjonelle begrensninger i etterkant, men noe svakhet vil være i knokkelvevet første tre måneder etter fjerning.

Dine data, dine valg

Du kan velge hvilke cookies du tillater oss å benytte. Funksjonelle cookies kan ikke fjernes, da disse er nødvendig for funksjonen av nettsiden. Du kan lese mer om hva dette innebærer i vår personvernserklæring.