Vi utfører søvnregistreringer i vår praksis!
Pga de medisinske problemene som kan følge med snorking med pustestopp bør dette sjekkes nøye der det foreligger mistanke. I tillegg bør terskelen være lav for å sjekke for pustestopp hos følgende pasientgrupper:- overvektige.- pasienter med høyt blodtrykk, eller blodtrykk som er vanskelig å behandle.- pasienter med sukkersyke.
Se video om snorking og pustestopp her

Behandling for pustestopp«Gullstandarden» for behandling av for hyppige pustestopp er CPAP(continuous positive airway pressure), der en maske tilpasses spesielt for din nese eller nese og munn. Masken får luft gjennom en slange som er koblet til en liten maskin man har på nattbordet.Denne luften sørger for å å «blåse opp» luftveiene dine når du sover, så de ikke klapper sammen og gir pustestopp. Noen kan ha problemer med å tilvenne seg bruken av CPAP. Da kan en spesialtilpasset snorkeskinne være en løsning.
En snorkeskinne er ikke det samme som en bittskinne(som brukes mot fex gnissing av tenner). En snorkeskinne trekker underkjeven noe frem slik at tungen ikke så lett faller bak mot svelget og okkluderer luftveien i halsen.Bruk av snorkeskinne gir hos de fleste en viss ømhet i kjeveleddene i en overgangsperiode.
Man kan kjøpe ulike typer snorkeskinner på apotek. Disse kan justeres i noe grad, men vil aldri kunne passe perfekt til dine tenner. De er svært mye rimeligere enn spesialtilpassede snorkeskinner fra tannlege, men anbefales ikke brukt fast over lengre perioder.Man kan dog teste de ut i noen uker for å se om man har effekt av de. Har man god effekt av slike rimeligere snorkeskinner kan man vurdere om man vil investere i spesialtilpassede snorkeskinner hos tannlege som gjerne koster fra 10-15 000 kroner. Hvis man får tilpasset CPAP på Haukeland Sykehus og ikke klarer å bruke dette har man i Helse-Bergen valgt å dekke denne tilpasningen av snorkeskinne hos tannlege. Dette er en ordning Helse-Bergen praktiserer, men man vurderer hvert tilfelle individuelt. Hvis vi finner for mange pustestopp hos deg og det er grunnlag for videre behandling vil vi henvise deg til Haukeland Sykehus for tilpasning av CPAP i første omgang. Det blir så opp til Haukeland Sykehus om de vil dekke spesialtilpasning av snorkeskinne hvis du ikke klarer å bruke CPAP.

Behandling av snorkelydenDet ble tidligere gjort mange snorkeoperasjoner i svelget, såkalte ganeplastikker.En ganeplastikk går som regel ut på å stramme opp ganen ved å fjerne litt av ganebuene samt forkorte drøvelen.Dette gjøres nå sjelden da man har sett at effekten ofte er kortvarig og forbigående.
En metode man derimot vet kan gi effekt er å fjerne mandlene mens man samtidig gjør en ganeplastikk. Dette betinger som regel at mandlene også er store og plasskrevende i svelget, og at ganeseilet er noe slapt og lavthengende.Hos noen kan en slik operasjon også være med på å redusere pustestopp gjennom natten.
Hos de med store mandler kan det også være nok å bare fjerne mandlene. Vi utfører disse operasjonene i narkose i vår praksis og vil etter en konsultasjon kunne si om du egner deg for noen av disse inngrepene.Se under «Kirurgi» for mandeloperasjon og snorkeoperasjon. Forøvrig vil også snorkeskinne som nevnt i avsnittet over kunne gi god reduksjon av snorkelyden

Øre, nese og hals

Alero Helse er et privat kirurgisk sykehus og tar derfor i mot direkte henvendelser fra pasienter og leger for privat vurdering og kirurgi med og uten henvisninger.
Sykehuset har topp moderne operasjonsstue med full sykehus standard. Vi utfører operasjoner både i lokalbedøvelse og narkose for privat betalende pasienter og pasienter med Helseforsikring. ØNH-spesialist Øivind Grytli Holden har lang erfaring med mandeloperasjoner fra Haukeland sykehus hvor han begynte som assistentlege på ØNH-avdelingen i 2002 og videre som overlege fra 2009. Dr.Holden har utført denne operasjoner privat siden 2010.
Bestill time

Dine data, dine valg

Du kan velge hvilke cookies du tillater oss å benytte. Funksjonelle cookies kan ikke fjernes, da disse er nødvendig for funksjonen av nettsiden. Du kan lese mer om hva dette innebærer i vår personvernserklæring.